SyougoMinamisawa
Joined on: Oct 30, 2015
Project: 0
   • CHIRIMEN Hello world - Game_E
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 9 / Memos: 7
    CHIRIMENの基本的な取り扱い方を知り、Lチカするwebアプリを作る。
   • CHIRIMEN Push Button FuruKawaSho
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 4 / Memos: 4
    CHIRIMENでプッシュボタンを扱う方法。
   • CHIRIMEN I2C sensor GAME_E
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 6 / Memos: 8
    CHIRIMENでI2Cセンサを扱う方法。
   • CHIRIMEN Servo
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 5 / Memos: 4
    CHIRIMENでサーボモータを制御する方法。
   • CHIRIMEN-E
    Created Date: 2015-11-27 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 5 / Memos: 4
    CHIRIMENによる開発
   • CHIRIMEN Servo
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 5 / Memos: 4
    CHIRIMENでサーボモータを制御する方法。
   • CHIRIMEN I2C sensor GAME_E
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 6 / Memos: 8
    CHIRIMENでI2Cセンサを扱う方法。
   • CHIRIMEN Push Button FuruKawaSho
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 4 / Memos: 4
    CHIRIMENでプッシュボタンを扱う方法。
   • CHIRIMEN I2C sensor
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 6 / Memos: 3
    CHIRIMENでI2Cセンサを扱う方法。
   • CHIRIMEN Hello world - Game_E
    Created Date: 2015-07-25 / updated date: 2018-03-13
    Steps: 9 / Memos: 7
    CHIRIMENの基本的な取り扱い方を知り、Lチカするwebアプリを作る。